Langer thuiswonen? Sommige ouderen doen niets liever, andere vinden het een behoorlijke opgave. Wat hen helpt is een breed, laagdrempelig palet aan ondersteunende en ontspannende activiteiten. Nauwe samenwerking tussen zorg en sociaal werk kan daaraan een bijdrage leveren, is de theorie. 

Het doel van een Nederlands initiatief is om 65-plussers in de wijken rond het woonzorgcentrum De Veste te ondersteunen en met elkaar in contact te brengen. Amaris Zorggroep en Versa Welzijn zijn twee belangrijke partners binnen dat project. De activiteiten in de ontmoetingsruimte van De Veste zijn gericht op gezondheid en bewegen, en op sociale en culturele ontmoetingen. Dus van yoga op de stoel, beweeggames en concerten door de Gooise Muziekschool tot spellen als petanque en biljart, lezingen en theatervoorstellingen.

Drie rode draden

Voordat Het Gooi Leeft! begon is aan ouderen in de buurt gevraagd wat ze nodig hadden om langer zelfstandig te wonen. We zetten de top drie voor je op een rij, namelijk:

  1. meer sociale samenhang
  2. veiligheid in en om de woning
  3. prikkels om fysiek en cognitief actief blijven

Het activiteitenprogramma heeft die drie thema’s dan ook als rode draden. En dat werkt, is de ervaring van activiteitenbegeleider Erna den Hoed. ‘Wijkbewoners hadden vooraf niet het idee dat ze in De Veste terechtkonden. Maar nu ze er eenmaal binnen zijn geweest, blijven ze komen.’

Stap voor stap uitgebreid

‘Het Gooi Leeft!’ wordt gaandeweg uitgebreid. De bedoeling is dat het echt een buurtactiviteit wordt. Nu al is er een nauwe samenwerking met onder meer wijkbewoners, ouderenorganisaties, buurtsportcoaches, GGD Gooi- en Vechtstreek en de gemeente Gooise Meren. Er wordt gekeken naar nieuwe samenwerkingen, zoals met de dansschool en bibliotheek. Het project wordt in de komende twee jaar stapsgewijs overgedragen aan het bestaande Buurtplatform.

Tips voor succes

‘Cruciaal is dat je op één lijn zit met elkaar,’ aldus Erna. Een andere voorwaarde de aanwezigheid van veel vrijwilligers en iemand die de boel trekt. Een aandachtspunt bleek bovendien de interne verandering die nodig was binnen het zorgcentrum. ‘Amaris De Veste is niet alleen een intramurale voorziening voor bewoners met een psychogeriatrische of somatische aandoening, maar ook een huis in de wijk, dat open staat voor iedereen uit de wijk. De initiatiefnemers moesten bewoners en personeel eraan laten wennen dat ook mensen uit de wijk gebruikmaken van de voorzieningen.’

Laat een antwoord achter