Het wordt ijzig koud de komende dagen. Het Ouderenfonds en andere organisaties adviseren ouderen daarom om goed voorbereid te zijn op de vrieskou en de omgeving om extra goed op oudere buren en familieleden te letten.

Elk jaar is er weer veel aandacht voor hittegolven en de daarop resulterende sterfgevallen in bejaardentehuizen. Maar juist in de wintermaanden sterven meer mensen dan in de rest van het jaar. Het gaat dan vooral om 80-plussers. Dat heeft deels te maken met de griep, maar veel ouderen hebben ook moeite om hun lichaamstemperatuur op peil te houden.

De kachel een tikje hoger zetten en extra warme kleding aandoen zijn redelijk voor de hand liggende vries-adviezen. Met het oog op gladheid en risicovolle situaties buiten, adviseren ouderenorganisaties verder om te letten op voldoende proviand en medicijnen in huis en goed schoeisel.

Het lijken logische maatregelen. “Maar ouderen denken over het algemeen niet zo ver na over de toekomst, om een aantal maatregelen te nemen voor als het koud wordt”, zegt Jan Romme van ouderenorganisatie Gouden Dagen.

De organisatie raadt ouderen aan de omgeving om hulp vragen bij klusjes waarvoor ze anders de deur uit moeten: het ijsvrij maken van het trottoir, boodschappen halen of de hond uitlaten.

Omdat niet iedereen zo’n netwerk om zich heen heeft, worden mensen in hun omgeving gevraagd extra alert te zijn en de oude buurman of buurvrouw ook wat warmte te bieden door af en toe een bezoekje te brengen.

One Response

Laat een antwoord achter