Gebruik van trappen en ligging en bereikbaarheid van de WC

De toegankelijkheid van de woning bepaalt in belangrijke mate het zelfstandig kunnen blijven wonen, zeker wanneer de bewoners minder mobiel beginnen te worden. Het al dan niet gebruik (moeten) maken van trappen en de ligging en de bereikbaarheid van het toilet zijn hier indicatoren van.

24% verklaart trappen te moeten doen om op straat te komen, 58% doet trappen om te gaan slapen. Om vanuit de woonkamer naar de WC te gaan, is dit slechts 7%. Het toilet en de woonkamer liggen dus bijna steeds op hetzelfde niveau. 45% van de ondervraagden moet geen trappen doen, noch om te gaan slapen, noch om naar toilet te gaan.

Blijkens deze gegevens, moeten er nogal wat trappen binnenshuis worden genomen. Belangrijk is dan ook in welke mate men fysiek bekwaam is om al dan niet trappen op- en af te gaan.

 

Tabel: het voorkomen van trappen in de woning, naar de fysieke geschiktheid om trappen op en af te gaan (in %)

Kan trappen op en afgaan Moet trappen doen om
Op straat te komen Om naar toilet te gaan Van woonkamer naar WC
Zonder Moeite

Met Moeite op eigen kracht

Mits hulp van anderen of niet

79

16

5

84

14

2

81

17

2

Aantal ondervraagden 594 1420 178

Van degenen die trappen moeten doen om buiten te gaan, heeft 5% hulp van anderen nodig of is helemaal niet meer in staat om buiten te komen (zie tabel). 2% van de ondervraagden die trappen doen om te gaan slapen en 2% die trappen moeten doen om vanuit de woonkamer naar de WC te gaan, zijn eveneens aangewezen op hulp van anderen. De bekwaamheid om trappen op en af te gaan is sterk gerelateerd aan de leeftijd van de ouderen.

 

Therese Jacobs, Lieve Vanderleyden, Lut Vanden Boer ISBN 90-441-1557-X

Laat een antwoord achter